Felhasználási feltételek

A rendszer igénybevételével Ön, mint Felhasználó elfogadja, hogy egyetért és tudomásul veszi a jelen felhasználási feltételeket.

Szolgáltató

Cognitive Média Kft.

Adószám: 26750176-2-43

Cégjegyzékszám: 01-09-342768

Email: [email protected]

Általános rendelkezések

Az álláshirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom, amely:

– jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül;

– MLM-hálózatra, online, internetes munkákra vonatkozik;

– indokolatlanul hiányos tartalmú, vagy nem nyújt kellő információt az álláshirdetés mibenlétéről, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;

– szerzői jogokat, személyhez fűződő jogokat, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogokat sért;

– erotikus munkát, potencianövelő szereket népszerűsítő, vagy hasonló tartalmú, pornográf, szexuális szolgáltatás igénybe vételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul (ideértve az olyan emeltdíjas távközlési szolgáltatás reklámját, mely szexuális ingerkeltésre irányul);

– spam hirdetésnek minősül.

A Felhasználók jogai és kötelezettségei

–  Felhasználó tudomásul veszi, hogy a webhelyen elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a felhasználó kizárólagos felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után;

– tilos ezen tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolása, átvétele, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele, illetve minden egyéb felhasználási formája a tartalomnak a Szolgáltató írásos beleegyezése nélkül;

– a Felhasználó elfogadja, hogy a munkaportal.hu rendszere automatikus tájékoztató üzeneteket küld a hirdetésfeladáshoz használt e-mail-címére bizonyos, a hirdetésével kapcsolatos információval kapcsolatosan.

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

– A szolgáltató jogában áll, hogy a fenti előírásokba ütköző hirdetéseket a Felhasználó előzetes értesítése nélkül törölje, vagy a Felhasználó hozzáférését az oldalhoz bármikor korlátozza;

– a Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az általa továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információ tartalmát, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak;

– a Szolgáltató tiszteletben tartja az üzemeltetési terület államának vonatkozó jogszabályait, ennek keretében a Felhasználó előzetes értesítése nélkül jogosult alkalmazni mindazon következményeket, melyek megtétele a jogszabályoknak való megfelelőséghez szükséges és elégséges;

– a Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén a Szolgáltató a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében;

– a Szolgáltató arra törekszik, hogy a szolgáltatást folyamatosan a lehetséges legmagasabb színvonalon tartsa;

– az internetes böngészőprogramok sokféleségéből adódó hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A legnépszerűbb böngészők (Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera, Internet Explorer) legfrissebb változatának használatát támogatja;

– a Szolgáltató fenntartja magának a jogot Felhasználóval szemben szolgáltatásainak szüneteltetésére vagy megszüntetésére bármilyen okból, előzetes értesítés nélkül, továbbá bármilyen változtatásra, illetve a teljes szolgáltatás átmeneti vagy teljes körű megszüntetésére;

– a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a felhasználó által elkövetett jogsértések esetén az illetékes hatóságoknál a bejelentéseket megtegye;

–  a Szolgáltató, amennyiben a szolgáltatással kapcsolatos jogsértések miatt bírság, büntetés, vagy bármilyen más jogcímen megfizetendő összegben marasztalást szenved,  úgy a jogsértővel szemben mind a Szolgáltató által kifizetett összegek tekintetében, mind ezen túlmenően teljes kártérítési igénnyel lép fel.

Felelősség kizárása

– A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon nyújtott (megjelentetett) Szolgáltatás tartalmi oldaláért, elsősorban annak grafikai megjelenéséért (pl. logó, fénykép vagy szellemi alkotómunka eredménye) és nyelvtani helyességéért. Harmadik személyek bármilyen jogának Weboldalon keresztül történő szolgáltatásnyújtás általi megszegéséért kizárólag a Felhasználó vállal felelősséget. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás Weboldalon keresztüli nyújtásával okozott károkért.

– A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó felé az adott állás betöltésére alkalmas pályázó megtalálásáért, illetve annak munkaviszonyban vagy más hasonló viszonyban való megmaradásáért.

– A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználók vagy egyéb harmadik személyek Weboldal használata következtében felmerülő káráért, beleértve az elmaradt nyereséget vagy bármilyen adatvesztést.

– A Szolgáltató az Álláskeresőknek nem garantálja a megfelelő álláslehetőség megtalálását, illetve a munkaviszony vagy más hasonló viszony időtartamát.

– A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a bejelentkezési névvel és jelszóval történő, jogosulatlan személy által elkövetett visszaélésért, illetve az ilyen visszaélésből eredő következményes károkért, és egyéb harmadik személyek esetleges igényeiért.

Egyéb rendelkezések

– Csak érvényes e-mail-címmel lehet regisztrálni, majd álláshirdetést feladni a weboldalon;

– több fiók regisztrálása ugyanazon hirdetőtől nem megengedett az oldalon;

– az üzemeltető fenntartja a felhasználási feltételek bármikori változtatásának jogát, és arról a hirdetőket e-mailben tájékoztatja;

– az üzemeltető kijelenti, hogy tiszteletben tartja a regisztráció, hirdetésfeladás, a használat során tudomására jutó személyes adatokat, valamint a felhasználókra vonatkozó minden adatot, tényt és információt, és azokat bizalmasan kezeli, az adatokat az üzemeltető harmadik félnek nem adja ki;

– az üzemeltető fenntartja továbbá a hirdetések törlésének jogát, ha azok kampányszerűen, többszörösen feladott hirdetések, amelyek tartalma megeggyezik, vagy hasonló.

Hirdetésfeladás

– Állást kínáló felhasználók (továbbiakban Hirdető) a weboldalon feltüntetett díj ellenében adhatják fel hirdetésüket. A hirdetés költségét a hirdetés feladásakor a Hirdető a Weboldalon keresztül, PayPallal, banki átutalással vagy bankkártyával, forintban egyenlítheti ki.

– Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártyaadatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

– Weboldalunkon nem tárolunk semmilyen kártyainformációt. A hirdetésfeladást követően pénzvisszafizetésre nincs lehetőség.

– A Szolgáltató a számlát (adóügyi bizonylatot) a fizetést követően állítja ki.

– A Hirdető kizárólag saját, vagy az adott állást kínáló megbízója állásajánlatát teheti közzé.

– Az álláshirdetés érvényességi ideje 30 nap. A hirdetés lejártát követően a hirdetés ismét feladható.

– Egy álláshirdetésben egy munkakör (pozíció) hirdethető meg, egy munkavégzési helyre (egy település vagy tájegység vonatkozásában).

– Egy adott álláshirdetést ugyanazon Hirdető egyidejűleg csak egyszer teheti közzé a Szolgáltatás keretein belül, és az álláshirdetés érvényességi ideje alatt a Weboldalon azonos tartalommal további álláshirdetés feladása nem engedélyezett. Amennyiben a Szolgáltató észleli, hogy ugyanaz az álláshirdetés többször is szerepel, jogosult azt valamennyi megjelenési formájában eltávolítani.

Panaszkezelési tájékoztató

A Felhasználó panasszal élhet olyan hiba esetén (a továbbiakban: Hiba), amely a szolgáltató weboldalán a részére nyújtott Szolgáltatással kapcsolatban merült fel. A szolgáltató részéről felmerülő hibának elsősorban a Megrendelésben szereplő Szolgáltatások működésképtelensége minősül, amely az azt megelőző 24 órás időszak alatt legalább 6 óráig tart. A Szolgáltató részéről felmerülő hibának nem minősül a Szolgáltatás Felhasználó általi hozzáférhetetlensége, amennyiben az ilyen hozzáférhetetlenség a Felhasználó internetcsatlakozási kieséséből, vagy a Szolgáltató felelősségén kívüli tényekből ered.

A panasztétel határideje a Hiba Felhasználó általi megállapítása, vagy feltételezett megállapítása napjától számított 14 nap.

A Felhasználó írásban (postán a Szolgáltató székhelyének címére, vagy e-mailben az [email protected] címre) tehet panaszt, amelyet kézbesíteni köteles a Szolgáltatónak. A Felhasználó felelősséget vállal a panaszkezelési eredmény bejelentésére, mégpedig az átvétel napjától számított 14 napon belül.